Awards

Sabancı Üniversitesi Biyometrik Araştırma Grubu Türkiye'de biyometrik konusunda çalışan başlıca araştırma gruplarındandır. Araştırma konularımız özellikle imza, parmakizi ve yüz tanıma ile biyometrik güvenlik ve mahremiyet konularına yoğunlaşmıştır.

İmza tanıma online (çevrimiçi) ve off-line (çevrimdışı) olarak ikiye ayrılır ve özellikle bankacılık sektöründe ve imzalı doküman kullanılan alanlarda en çok kullanılan biyometriktir. İmza tanımada başarı oranları parmakizi, iris kadar yüksek olmasa da, belirli alanlardaki yaygın kullanımı ve kullanıcılar tarafından çok kabul görmüş olması imzaya diğer biyometrikler arasında bir niş yaratır. Bu konuda grubumuzda geliştirilen online imza tanıma sistemi 2 uluslararası yarışmada en düşük hata göstererek birincilik kazanmıştır.

Benzer şekilde parmakizi, yüz, el şekli ve ses tanıma biyometriklerinin de tüm biyometrikler arasında kendilerine özgü avantajları vardır. Örneğin parmakizi doğrulama ve tanıma sistemleri çok düşük hata payları ile çalışmaktadır; yüz tanıma uzaktan ve habersiz de olsa kimlik kontrolü yapılmasına imkan tanır; el şekli parmakizinin istenmediği durumlarda (örn. kriminal çağrıştırma yüzünden) kullanılabilir; ses ise telefon üzerinden kimlik doğrulaması yapılmasına olanak tanır. Tüm biyometrik konularında grubumuzda geliştirilen teknolojilerin detayı İngilizce sayfalarda bulunabilir.

Biyometrik sistemlerin kullanımında 2 senaryo mümkündür: kişi kendi biyometriğini (örn. parmakizi) sunarak sisteme girmeye çalışır (örn. işyeri) veya kişi başkasının biyometriğini sunarak veya taklit ederek sisteme o kişi olarak girmeye çalışır. Sistem bu durumlarda sunulan biyometriği, verilen kimlik için sistemde kayıtlı biyometrik ile karşılaştırır ve onay veya red kararı verir. İlk durumda hata olursa, gereksiz yere sistemde tanımlı kişilere zorluk çıkar ki buna False Reject Rate (FRR) denilir. İkinci durumdaki kişilere onay verilmesi ise siztemde tanımlı olmayan kişilerin kabulü anlamında False Accept Rate (FAR) olarak tanımlanır. Sistemin onay eşiklerini düşürürsek FAR artar, FRR azalır; siztemin onay verme eşiğini yükseltirsek (yani daha çok uyum istenirse) FAR azalır, FRR artar. Bu yüzden sistem performansının tek bir sayı ile özetlenmesi istendiğinde EER (Equal Error Rate) veya verilen, sabit bir FAR değeri için sistemin FRR değerleri ölçülür ve sistemlerin karşılaştırılmasında kullanılabilir.

Sistemlerin performansı kullanılan veri tabanlarındaki örneklerin zorluğuna bağlı olsa da, farklı biyometrikler için şu hata oranlarını (EER) kabaca özetleyebiliriz:

  • Online imza: 2-3%
  • Offline imza: 10%
  • Parmakizi: 0-2%
  • Yüz: 5-10%
  • İris: ~0%